• تماس با ما

آدرس : خیابان آبشار دوم ، بعد از پل های غدیر ، ابتدای خیابان شهید آوینی

کد پستی : 36376 - 81668 

تلفن : 5 - 03136309091  

نمابر : 03136309098 

پست الکترونیکی : Isfahan@farhang.gov.ir 

Address: Second Cataract, after Ghadir Bridge, St. martyr Avini

Postal Code: 36376-81668

Fax: 03136309098
E-mail: Isfahan@farhang.gov.ir