• افق راهبردی سال نود و چهار

خط مشی سال هزار و سیصد و نود و چهار
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

در راستای نهادینه ساختن ارزش‌های قرآنی و گسترش معارف، اخلاق و سیره اهل‌بیت (علیه‌السلام) و نیز به منظور اعتلای فرهنگی جامعه، بر مبنای آرمان‌های انقلاب اسلامی،رهنمودهای امام راحل و منویات مقام معظم رهبری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان مصمم است نسبت به بهبود هویت فرهنگی استان اهتمام ورزد.بر این اساس خط مشی این سازمان در سال هزار و سیصد و نود و چهار به شرح زیر اعلام می شود:

الف) به جریان در آوردن نهضت قرآنی و ارتقای فرهنگ و هنر بر اساس معارف دینی، در راستای هم‌دلی و هم‌زبانی دولت و ملت.

ب) گسترش روزافزون آگاهی، خودباوری و سبک زندگی مبتنی بر هویت دینی و ملی، با نگاه به ویژگی‌ها و نیازهای امروزین.

ج) مقابله با فرهنگ مهاجم و تلاش در جهت زدودن آثار خشن و نابهنجار آن از گستره‌ی ساختارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی.

د) ارتقای جایگاه فرهنگی هنری استان در گستره ملی و فراملی.

ه) تلاش در جهت اثر بخشی بیش از پیش جایگاه هماهنگ کننده، سیاست‌گذار و راهنمای شورای فرهنگ عمومی.

و) اهتمام به توانمند‌سازی انسانی در پهنه‌ی فرهنگ و حمایت از نخبگان فرهنگی هنری در کنار شناساندن نسل نوخاسته و کنش‌گر.

ز) سامان‌دهی آموزش‌های فرهنگی و هنری با هدف افزودن بر گستره دانش و کنش هنرمندان و فرهیختگان فرهنگی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانی.

ح) توسعه بنیان‌ها، ساختارها، ابزارها و اعتبارات ضروری و نیز بهره‌بردن افزون‌تر از امکانات نوین و فناوری‌های روز، برای گسترش عرضه آثار، انجام برنامه‌ها و ارائه‌ی خدمات فرهنگی و هنری.

ط) توسعه و ساماندهی مراکز فرهنگی و هنری بخش خصوصی و نیز واگذاری بیش از پیش امور اجرایی به این مجموعه و توجه به وظایف هدایتی، حمایتی و نظارتی سازمان.

ی) تلاش در جهت کارآفرینی و توانمند ساختن اقتصاد فرهنگ و هنر، با نگاه به روش‌های نوین.

مبرهن است که دست یافتن به خواسته‌های گفته شده، همکاری مدیران و کارشناسان را در سلسله مراتب سازمانی ضروری می‌سازد و مسوولیت اجرای مطلوب این خط مشی بر دوش همه‌ی ماست.