• فهرست مجوزها

مجوز آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی

پروانه اجرای نمایش های صحنه ای و خیابانی

مجوز اجرای تعزیه

مجوز اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی

مجوز صلاحیت هنری هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی

صدور کارت صلاحیت تدریس

مجوز آموزشگاه آزاد هنری(موسیقی)

پروانه تاسیس مراکز  صداگذاری ،صدابرداری و ضبط آثار صوتی(استودیو موسیقی)

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی هنری چندمنظوره

پروانه تاسیس مراکز و موسسات  تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی

پروانه فعالیت تهیه ،تولید و تکثیر آثار صوتی

مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی(کنسرت)

مجوز اجرای موسیقی صحنه ای (کنسرت) کمتر از 500نفر

مجوز اجرای موسیقی صحنه ای (کنسرت) بیشتر از 500نفر

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500نفر

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500نفر

صدور کارت صلاحیت تدریس

مجوز آموزشگاه آزاد هنری(تجسمی)

مجوز تاسیس نگارخانه

مجوز نصب مجسمه و یادمان و علائم و نشانه ها

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی

صدور کارت صلاحیت تدریس