*مجوزآثار غیر سینمایی:  پروانه تولید و تامین برنامه‌های ویدیویی، پروانه نمایش فیلم‌های ویدیویی (پروانه نمایش خانگی و تمدید آن، پروانه نمایش موردی، گواهی مالکیت)  


*مجوز آثار سینمایی: پروانه فیلم سازی و تمدید موافقت اصولی، پروان ساخت و تمدید، پروانه نمایش فیلم سینمایی و تمدید، آنونس تبلیغاتی و پروانه مالکیت

 

 *مجوز موسسات سینمایی : موسسات عرضه بین المللی فیلم، موسسات ویدئو رسانه، سازمان توزیع و پخش فیلم، موسسات تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه و موسسه تهیه و تولید فیلم

 

*مجوز مراکز پشتیبانی فنی: تامین و اجاره تجهیزات سینمایی، استودیو صدا، استودیو تدوین، استودیو جلوه‌های بصری، استودیو انیمیشن، لابراتور سینمایی، طراحی دکور و لباس و شهرک سینمایی


*مجوز سالن سینما : ساخت سینما، بازسازی و توسعه سینما، بهره برداری سینما و صدور کارت مدیریت سینما


*مجوز عرضه نمایش خانگی : مجوز تاسیس مراکز عرضه بر خط ویدئویی به گونه نمایش درخواستی 


*مجوز جشنواره  : جشنواره‌ها و نشست‌های سینمایی، هفته فیلم  


*مجوز آموزشگاه  سینمایی : تاسیس، تمدید و مدیریت آموزشگاه و توسعه دوره‌ها