آیین نامه بازیهای رایانه ای

 

بازی های رایانه ای

جهت مشاهده پوستر روی تصویر کلیک نمایید.

 فراخوان بخش بازی های فکری و رایانه ای هفته قرآن و عترت استان اصفهان

با عنایت به پوستر ؛ ثبت نام کنندگان در بخش بازی های فکری رایانه ای در کارگاه آموزشی و تولیدی شرکت نموده و آثار ارائه شده پس از داوری انتخاب و نفرات برگزیده  مشخص می گردد .