دریافت فایل های جشنواره ها و فراخوان ها

برای دریافت فایل مربوط به نهمین جشنواره ملی «جلوه های رضوی در هنرهای سنتی» بر روی گزینه زیر کلیک نمایید:

دریافت فایل نهمین جشنواره ملی «جلوه های رضوی در هنرهای سنتی»

برای دریافت فایل مربوط به نهمین جشنواره  «مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری های داخلی استان اصفهان» بر روی گزینه زیر کلیک نمایید:

دریافت فایل نهمین جشنواره  «مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری های داخلی استان اصفهان»