• عضویت مد و لباس

فرم عضویت در بانک اطلاعاتی مد و لباس
مشخصات فردی:
نوع فعالیت"
گرایش تخصصی/حوزه فعالیت:
نام و نام خانوادگی: *  
نام پدر: *  
کدملی:    
تاریخ تولد:    
تلفن ثابت:    
تلفن همراه:    
آدرس پست الکترونیکی:    
نشانی:    
تحصیلات:    
رشته تحصیلی:    
سوابق:    
تاریخ شروع فعالیت:    
مهارتهای شغلی:
عنوان:
میزان مهارت:
توضیحات:    
اولویت علاقه مندی شما کدامیک از رشته های زیر است؟
آیا در فعالیت های جشنواره ای مد ولباس لوح یا تقدیرنامه دریافت داشته اید؟(نام ببرید)    
آیا فعالیت مرتبط با طراحی (تالیف ،پژوهش ، چاپ ژورنال) داشته اید؟(نام ببرید)    
آیا در فعالیتهای جشنواره ای مد ولباس یا نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت داشته اید؟(نام ببرید)