بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

 بیانیه توافق سطح خدمت در ‌تارنما

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان را به اطلاع میرساند:

-1 تارنمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "پیگیری شکایات" مجهز می باشد. 

-2 برای ارتباط با هر واحد از گزینه "راهنمای مراجعین و میز خدمت" کارشناس مورد نظر را انتخاب نمایید .

-3 تارنمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

-4 برای اطلاع رسانی هر گونه گزارش خطا ، شامل خطاهای فنی و غیر فنی با  واحد فناوری اطلاعات از طریق تلفن 03136302057  و یاپست الکترونیک fanavariesf@farhang.gov.ir گزارش فرمائید