لیست داخلی‌های اداره‌کل فرهنگ‌‌‌و ارشاد اسلامی استان اصفهان

   شماره اتاق

شماره داخلی

نام ونام خانوادگی همکار

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

نام ونام خانوادگی همکار

سمت

108

234

ابوطالبی

فضای مجازی

103

239

شفیع زاده

دبیرخانه

314

280

افیونی

طرح‌های عمرانی

244

244

شفیعی

هنرهای تجسمی

110

276

اکبری

اهدای کتاب -فرهنگی

102

237

شهرانی

امورنمایش

104

223

آل داوود

هنرهای تجسمی

009

263

صابری محسن

انبار

103

238

امیدی

دبیرخانه

212

205

صادقی جعفر

مسئول دفتر معاونت هنری

307

209

امینی ایرج

 مسئول کارگزینی

205

317

صادقی محمود

امور چاپ

314

281

امینی رضا

طرحهای عمرانی

303

279

صباغ

رفاه

206

247

امینی زهره

مؤسسات فرهنگی هنری

313

289

صفر پور

اعتبارات

209

243

امینی فاطمه

انجمن ادبی

413

252

طباطبایی

رئیس حوزه مدیریت

321

202

آوینی نژاد

رئیس اداره حراست

322

217

طوسی زاده

دبیرخانه حراست

109

1106

آقا بابا

شورای فرهنگ عمومی

207

216

عابدی

روابط عمومی

306

269

ایوبی

جمعدار اموال

208

235

عباسی

امور  تبلیغات

220

228

باباربیع

قرآن وعترت

304

1110

عبدالباقی

آموزش ضمن خدمت

115

288

بابایی بهزاد

رئیس گروه امور هنری

306

204

عرب

برسی اسناد مالی

209

248

باقرزاده

امور مطبوعات

320

220

عزیزی

حراست

202

245

باقرصاد

رئیس گروه امور رسانه

211

1115

عموعلی رضا

انفور ماتیک

220

1105

باقری حسن

قرآن عترت

214

284

عموعلی مریم

انفور ماتیک

104

251

باقری زهرا

هنرهای تجسمی

308

214

فاتحی

ذیحساب

307

210

بالیده

کارگزینی

201

256

فرهیخته والا

انجمن مفاخر فرهنگی

305

265

بخشی

اقتصاد خلاق و مشاغل خانگی

007

295

فروجانی

آگهی ها

108

274

بدریان

نقلیه

306

233

قاسمی

موسسات فرهنگی

400

262

بکرانی

مسئول دفتر مدیر کل

409

224

قربی

روابط عمومی

103

241

بهرامی

دبیرخانه

001

219

کارشناس  فرهنگی

کارشناس فرهنگی میز خدمت

107

285

بهشتی

امورسینمایی

001

238

کارشناس دبیرخانه

کارشناس دبیرخانه میز خدمت

108

250

بیات

بایگانی

001

251

کارشناس هنری

کارشناس هنری میز خدمت

102

291

تقدسی

امورتعزیه

001

1120

کاغذگران

مسئول میز خدمت

302

273

تمنایی

رئیس گروه طرح وبرنامه

100

212

کریمی

بیمه هنرمندان

314

272

جانثاری احمد

کارپردازی

313

255

گلشن

امورمالی

208

277

جانثاری حمید

امور مطبوعات

116

300

محمدی فشارکی

معاون امور هنری وسینمایی

105

242

جوشن

امور هنری وموسیقی

408

236

محمدی سیدعلی اکبر

مدیریت عملکرد

221

271

حاج آقا یعقوبی

رئیس گروه قران وعترت

116

293

مختاری     

مسئول امور شهرستانها

113

267

حاجیان

امور سنمایی

314

201

مدبر

ناظر طرههای عمرانی

203

275

حاج زکی

معاون فرهنگی ورسانه

205

257

مددکن

نشر

105

340

حسن زمانی

امور موسیقی

220

1100

مدللیان

قرآنی

317

270

حسینی       

امور مالی

310

213

معتمدی         زهره

امور مالی حقوق و دستمزد

311

1108

حشمتی

هماهنگ کننده امور عمومی

208

231

مکاریان

تبلیغات

310

208

خردمند

امور مالی- حقوقی

204

246

مهندسی

رئیس گروه فرهنگی

106

230

خسروی

آبدارخانه طبقه 2

409

206

موجودی

روابط عمومی

300

249

خشوعی

حقوقی

111

221

موسوی

رصد فضای مجازی امور ایثارگران

412

232

خلیل زاده

مسئول روابط عمومی-

309

287

میراانی

رئیس اداره امور مالی اداری وپشتیبانی

212

306

داروغه

پژوهش

211

282

 نبوی ، نظرعلیان

ا نفور ماتیک

001

211

درفشیان

تلفنخانه

304

322

نبوی ظریفه

طرح وبرنامه ریزی

207

278

دستخط

نشروکتاب

312

303

نصیر زاده

آبدارخانه طبقه 3

114

299

دهقانی رضا

رئیس گروه امور سینمایی

314

226

نمازی

کارپردازی

310

203

رجایی

امور بازنشستگان

113

1107

نوری

امور سینمایی

307

294

رحیمی

کارگزینی- تردد

301

301

نیکنام

معاون توسعه مدیریت ومنابع

260

260

رشیدی

مسئول دفتر معاونت فرهنگی

207

290

هاشمی

امورفرهنگی- قرض الحسنه

101

296

رمضانی

بازرسی وشکایات

325

279

وارثی

مسئول دفتر معاونت توسعه ومنابع

007

1104

روزبهانی

روابط عمومی

107

292

وکیلی

سینمایی

264

264

روستا،رمضانیان،دهقان

نگهبانی

222

218

یزدانی

امور شهرستانها

100

212

زارعان

بیمه هنرمندان

206

227

یزدیان پور

امور فرهنگی

305

333

زمان

آمارو اطلاعات

 

205

229

سعیدفر

بررسی کتاب