الف- شرایط فضای آموزشی

1- مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی درمکان مناسب قرار گرفته واز قابلیت دسترسی وبافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند .

2- مکان آموزشی باید مستقل بوده و درحد فاصل متعارف با واحد مشابه دارای همان مجوز با تشخیص استان باشد .

3- محل آموزش ترجیحا درمالکیت متقاضی اجرای دوره بوده ویا حداقل به مدت 2 سال با تایید مراجع رسمی کشور تثبیت شده باشد . هرگونه تغییر مکان با اطلاع قبلی  اداره کل استان صورت پذیرد .

تبصره : پذیرش هنرجوی جدید در هر دوره منوط به تمدید مدت اجاره ممهور به مهر یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور باشد .

تبصره: درصورتیکه قبل از دریافت تأئیدیه استان و اداره اماکن شهر مربوط اقدام به جابجایی مکان شود مجوز مربوط لغو خواهد بود.

4- مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر  حداقل 4 متر مربع ودرهر صورت کل زیربنا نباید کمتر از 200 متر مربع باشد .

5- سرانه فضای آموزشی ( مساحت کلاس ) برای هر فراگیر حداقل 2 متر مربع است .

6- کلاسها باید دارای نور مناسب ، عدم آلودگی صوتی و وسایل تهویه مناسب باشد .

7- سرانه فضای کارگاهها ( مساحت هر کارگاه ) برای هر فراگیر حداقل 5/2 متر مربع و حداقل40 متر باشد .

8- تجهیزات آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی فراهم شده باشد .

9- سرویس بهداشتی ، نمازخانه ، کتابخانه ودرصورت امکان بوفه متناسب با تعداد هنرجو باشد .

 

 

ب- شرایط نیروی انسانی

 

ب-1) شرایط مدیر :

1- مدیرمرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس  باشد

2- مدیر مرکز متقاضی توسط هیات مؤسس معرفی وپاسخگو در برابر کلیه دستورالعملهای اجرایی
می باشد .

3- مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی داشته باشد .

4- مدیر مرکز متقاضی باید ویژگیهای ظاهری و اخلاقی متناسب با محیط آموزشی را دارا باشد.

 

ب-2) شرایط مربیان و مدرسین :

مربیان ومدرسین باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس ومرتبط با رشتة موردتدریس یا درجه معادل هنری بوده و درصورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از 5 سال سابقه کار تدریس در رشته مربوطه برخوردار باشند .

تذکر : برای رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان  در دانشگاه مقدور نبوده ویا در شهرهایی که فاقد مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر می باشند می توان از مربیان یا استاد کارایی که دارای درجه هنری ویا گواهی خبرگی از سوی مراجع ذیصلاح می باشند ، استفاده نمود .

 

 

ج- مدارک مورد نیاز :

     درصورت دارا بودن شرایط،  متقاضی باید مدارک زیر را جهت صدور مجوز ارائه نماید :

1 .  تصویر اساسنامه برای مؤسسات فرهنگی وهنری که به تأئید دفتر توسعه و مشارکتهای فرهنگی وهنری رسیده باشد .

2. تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه‌های مهارتی آزاد

3. تصویر پروانه تأسیس

4. تأیید اماکن

5. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

6. تصویر آخرین روزنامه رسمی

7. تبلیغات روزنامه که به تأئید اداره کل استان رسیده باشد.

8. معرفی نامه ادارات یا سازمانهای آموزش وپرورش در مورد هنرستانهای دولتی وغیردولتی

9. تصویر مجوز تأسیس برای هنرستانهای غیردولتی

10. تأئید نوسازی برای هنرستانهای غیر دولتی

11. تعهدنامه

- شرایط صدور:

1- تعداد رشته های درخواستی درهر استان باید مطابق طرح توسعه سالانه و پنج سالانه مصوب کمیته راهبردی انجام پذیرد .

2- کمیته اجرایی استان موظف است بر اساس دستوالعمل امکان سنجی مراکز متقاضی آموزشهای مهارتی نسبت به صدور مجوز، اقدام نماید.

3- مجوز صادره از زمان صدور برای واحدهای آموزشی متقاضی آموزش استانداردهای مهارت‌آموزی فقط برای پذیرش در همان سال معتبر بوده و جذب فراگیر با تمدید مجوز سالانه ممکن خواهد بود  و مراکز مجری آموزشهای آزاد می توانند با توجه به تقویم زمانبندی، پذیرش داشته باشند .

4- هرگونه تغییر یا اصلاح درکلیه مفاد اساسنامه مراکز آموزشی بایستی پس از انجام تشریفات قانونی به اطلاع اداره‌کل استان برسد.

5-  تمدید مجوز برای دوره های بعدی منوط به ارائه گزارش پایان دوره، با تایید کمیته اجرایی استان می باشد .  

6-  کلیه کلاسهای آموزشی و کادر آموزشی و اداری مراکز مهارت آموزی به تفکیک جنسیت در شیفت های (صبح وعصر) یا (زوج وفرد) بایستی مطابق با جنس پذیرش باشد .

تبصره 1: درصورتیکه در مناطق محروم کادر آموزشی مطابق با جنس پذیرش نباشد با هماهنگی اداره کل استان وبا درنظر گرفتن مقررات آموزش و پرورش اقدامات لازم انجام می پذیرد .  

7-  متقاضی حق دریافت مجوز و اجرای دوره از سوی سایر نهادهای دولتی و غیرانتفاعی داخل و خارج از کشور را ندارد. 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۱۰


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵