شیوه نامه صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

 

شرایط صدور مجوز :

 

شرایط خاص برای صدور مجوز ندارد

 

 

 

 

 

 

 

مدارک لازم برای صدور مجوز :

 

1.        درخواست کتبی مالک

2.        تصویر سند مالکیت

3.        پایان کار شهرداری

(که پس از ارایه مدارک فوق کمیسیون بند 2 سالنهای نمایش و طرز کار آنها برگزار خواهد شد و پس از پایان ساخت کمیسیون بند 5 سالنهای نمایش و طرز کار آنها با حضور کارشناسان مربوطه برگزار خواهد شد و مجوز فعالیت سالن صادر خواهد گردید.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین قوانین ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و دستور العمل های اجرایی :                                           

 

زمان تقریبی عملیات در اداره شهرستان :

 

زمان تقریبی عملیات در اداره کل :

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۴۵
فرم های موردنیاز