شیوه نامه صدور مجوز استفاده از کارت مدیریت سینما

 

شرایط صدور مجوز :

 

شرایط خاص برای صدور مجوز ندارد

 

 

 

 

 

 

 

مدارک لازم برای صدور مجوز :

 

1.        معرفی نامه از سوی مالک سینما

2.        چهار قطعه عکس جدید 3*4

3.        تصویر کامل شناسنامه کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت

4.        تصویر آخرین مدرک تحصیلی

5.        سوابق فعالیت هنری مدیر معرفی شده

 

مدارک تکمیلی:

1.        گواهی عدم اعتیاد

2.        گواهی عدم سوء پیشینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷

فرایند صدور کارت مدیریت سینماها


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷
فرم های  موردنیاز