بیانیه  درخواست خرید کتاب:

 1- اعلام وصول کتاب های ارائه شده به دبیرخانه خرید کتاب  مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بایستی از تاریخ 96/07/01 لغایت 97/06/31 باشد .

2- کتاب های درخواستی بایستی چاپ اول باشد .

3-ارائه کتاب از تاریخ 97/09/15 لغایت 97/09/30 به دبیرخانه خرید کتاب الزامی است .

4- در صورت ناقص و یا اشتباه بودن فرم درخواست و یا عدم ارائه کتاب در زمان مشخص شده این اداره کل هیچ مسئولیتی در قبال خرید کتاب استانی نخواهد داشت.

5- برای کسب اطلاعات بیشتر شیوه نامه اجرایی خرید کتاب استانی را مطالعه فرمایید.

 

فرم الکترونیکی ثبت درخواست خرید

شیوه نامه اجرایی خرید کتاب 

خرید ملی : ارایه یک نسخه کتاب به انضمام تصویر اعلام وصول کتاب به شرکت تعاونی ناشران استان(به نشانی : خیابان شیخ بهایی- روبروی بانک ایران زمین – پاساژمستجاب – طبقه دوم تلفن : 32358764-031) جهت  ارسال به وزارتخانه و طرح در کمیته خرید ملی .