شیوه نامه صدور مجوز پیش از چاپ کتاب

 

شرایط صدور مجوز :

 

بر اساس اصل 24 قانون اساسی شرایط صدور مجوز پیش از چاپ کتاب شامل این موارد است :

1-      عدم اخلال در مبانی اسلام

2-      عدم اخلال در حقوق عمومی

 

شایان ذکر است تفصیل این موارد در قوانین و مقررات مربوط ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک لازم برای صدور مجوز :

 

در صورتی که متقاضی ناشر مولف( مولف یا مترجم جهت اخذ مجوز اقدام می نماید در این صورت به شخص متقاضی ناشر مولف گفته می شود)  باشد:

 

در این روش تمامی مراحل دریافت شابک ، فیپا ، مجوز و اعلام وصول به عهدة خود مولف می باشد و مراحل انجام کار به شرح زیر است:

الف. تایپ و ارائه متن کتاب نگارش شده در قالب word  

ب. مراجعه به سایت شابک به آدرس www.isbn.ir و طی مراحل دریافت شابک.

ج.مراجعه به سایت کتابخانه ملی به آدرس اینترنتی  www.nlai.ir و طی مراحل دریافت فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار) یا از طریق تماس با  تلفن اصفهان 32217540 خانم عابد

د. مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به همراه مدارک زیر برای دریافت مجوز قبل از چاپ.

مدارک  شماره 1 تا 5  به صورت pdf  در یک لوح فشرده ارائه شود:

1.         تصویر شناسنامه مولف یا مترجم به صورت pdf  با حجم کمتر از   kb  500   

2.         ارائة مستندات(مدرک تحصیلی یا..) در صورت درج عناوینی در نام نویسنده یا مترجم کتاب از قبیل دکتر ، مهندس ، استاد دانشگاه ومدارک حوزوی (پس از اسکن ) به صورت pdf   با حجم کمتر از kb  500  

3.         فرم شماره 3 اطلاعات قبل از چاپ کتاب به صورت تایپ شده پس از مهر و امضا  به صورت pdf  با حجم کمتر از kb  500

نکته: در صورتی که به تشخیص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان مقرر شد کتابی جهت بررسی به وزارت خانه ارسال شود تکمیل فرم 1 و 2 نیز نیاز است .

4.         لوح فشردة متن نهایی کتاب که شامل فیپا و شماره صفحه باشد  به صورت pdf  با حجم کمتر از  mb 15 

5.        فایل طرح جلد به صورت pdf  با حجم کمتر از kb  500

6.        اصل  فرم اطلاعات قبل از چاپ کتاب به صورت تایپ شده و با مهر و امضا

 در صورتی که متقاضی ناشر باشد:

1.        پس از دریافت vpn از اداره کل نسبت به ثبت کتاب خود در سامانه جامع اقدام می نماید و مراحل صدور مجوز به صورت اینترنتی و از طریق سامانه اقدام می شود .

عناوین قوانین ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و دستور العمل های اجرایی :                                           

اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب مصوب 20/2/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه اصلاحی آن به تاریخ 24/1/1389

زمان تقریبی عملیات در اداره شهرستان :

در ارتباط با این فرآیند در اداره شهرستان عملیاتی پیش بینی نشده است.

زمان تقریبی عملیات در اداره کل :

برای کتاب هایی که نیاز به بررسی ندارند از 1 تا 5 روز

برای کتاب هایی که نیاز به بررسی دارند از 15 روز تا 5 ماه