الف ) تعریف مؤسسه فرهنگی هنری:

به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی:

مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی  و بر اساس شرایط مندرج در ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می نماید.

 

ب) شرایط اعضاء مؤسس : [ که می بایست حداقل 3 نفر باشند]

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت

3- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4- دارا بودن 27 سال سن

5- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

6- داشتن امکانات کافی مناسب جهت فعالیتهای فرهنگی هنری.

7- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط

8- صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

9- داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی 

فرایند صدور پروانه فعلیت موسسه فرهنگی هنری چند منظوره

-        مشاوره اولیه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

-         ارائه درخواست و تکمیل فرم مشخصات فردی (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان)

-        حضور در کمیته تخصصی رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

-        در صورت موافقت کمیته، استعلام حراست ، سوء پیشینه اعضاء هیات موسس ، تطبیق مستندات و سوابق فرهنگی هنری، (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان)

-        بارگذاری مدارک در سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی هنری به آدرس www.maraakez.ir

-        بررسی و تایید در سامانه (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان)

-        بررسی و تایید در سامانه (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان)

-        بررسی  در سامانه توسط هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-        طرح در هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-        ابلاغ موافقت نامه هیات یا نامه رد پرونده توسط هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-        بارگذاری اساسنامه تاییدشده توسط متقاضی در سایت ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir

-        ارائه ابلاغیه نام، اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و هیات مدیره بارکددار شده به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهت ارسال به اداره کل و دبیرخانه هیات جهت ممهور شدن و معرفی به ثبت شرکتها

-        بارگذاری اساسنامه ثبت شده و روزنامه رسمی توسط متقاضی در پنل خود در سامانه www.maraakez.ir

-        صدور پروانه توسط دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲