شرایط تمدید یا صدور مجوز فعالیت دفاتر توزیع و فروش نشریات »

* شرایط

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد         

ج- اهلیت قانونی

د- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن

ه- ارائه اجاره نامه(شخصی یا از شهرداری) یا مالکیت محل  

مدارک لازم متقاضی:

 

1-    تقاضا نامه کتبی

2-    تکمیل فرم تقاضا

3-    چهار قطعه عکس 4*3

4-    ارائه اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات

5-    یک برگه عدم سوء پیشینه

6-    معرفی نامه از اتحادیه توزیع کنندگان نشریات

7-    گواهی عدم اعتیاد

8-    معرفی نامه از تعاونی مطبوعات

9-    معرفی نامه از یکی از نشریات دارای پروانه انتشار

10-      اصل آخرین مدرک تحصیلی و یک برگ فتوکپی

11-گواهی پایان خدمت با معافیت از نظام وظیفه و یک برگ فتوکپی

 تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۴۳