فضای مجازی و خانواده در دوره غلبه فضای مجازی بر روابط

 

« اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان در نظر دارد در قالب برگزاری رویدادی فرهنگی، اقدام به برگزاری برش استانی پویش ملی تولید محتوا ، به عنوان ابزاری برای عمومی سازی امر تولید محتوای فرهنگی ، هنری و رسانه ای و تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی نماید. این پویش در نظر دارد با محور فضای مجازی و خانواده در دوره غلبه فضای مجازی بر روابط، آثار تولید شده توسط عموم مردم را جمع آوری ، ارزیابی و در صفحات مجازی منتشر نماید. این رویداد فرهنگی در میان کاربران فضای مجازی این فرصت را فراهم می کند که کاربران ، تولیدات فرهنگی خود را با رویکرد مسئله محور خلق کرده و در فضای مجاز به اشتراک بگذرند. لذا از کلیه فعالان حوزه مجازی که توانایی و امکان مشارکت با این رویداد فرهنگی را دارند دعوت به عمل می آید در خواست کتبی خود را به انضمام معرفی پیشینه فعالیت های تجربی در این حوزه حداکثر تا تاریخ1‏/8‏/1399 به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ، دفتر پژوهش، ارسال نمایند. درخواست هایی که بعد از این تاریخ در این اداره کل ثبت شود فاقد اعتبار است . 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36309091  داخلی 306 تماس حاصل فرمایید.»