معاونت امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل

معاونت  امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل

نام و نام خانودگی  معاونت :علی حاجی زکی

معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی پیگیری امور مربوط به مولفه‌های فرهنگی، ادبی، مطبوعاتی و تبلیغاتی و نیز ارتقای سطح فعالیت‌ها و آثار مربوط در سطح استان است.

این معاونت متشکل از دو بخش اصلی اداره امور فرهنگی و اداره امور مطبوعات و تبلیغات و نیز دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است.

برای ارتباط با این معاونت با شماره 03136309101 تماس بگیرید و یا به نشانی اصفهان، خیابان آبشار دوم، بعد از پل‌های غدیر مراجعه کنید .

آدرس الکترونیکی : farhangiesf@farhangmail.ir