معاونت امور هنری و سینمایی

سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی

نام ونام خانوادگی معاونت : رضا دهقانی

 معاونت هنری وسینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی پیگیری امور مربوط به مولفه‌های هنری و سینمایی و نیز ارتقای سطح فعالیت‌ها و آثار مربوط در سطح استان است.

این معاونت متشکل از دو بخش اصلی اداره امورهنری و اداره سینمایی و سمعی بصری و نیز نمایندگی صندوق اعتباری هنر است.

برای ارتباط با این معاونت با شماره 03136309096 تماس بگیرید و یا به نشانی اصفهان، خیابان آبشار دوم،بعد از پل‌های غدیر مراجعه کنید.


ایمیل :                                    honariesf@farhang.gov.ir 

             دهقان