• نظرسنجی

نظرسنجی
مشخصات فردی:(درصورت تمایل پر کنید.)
1-نام و نام خانوادگی    
2-سن:    
3-جنسیت:    
4-تحصیلات:    
5-نام محل خدمت:    
مشخصات محل سکونت:(درصورت تمایل پرکنید)
6-استان:    
7-شهر:    
8-شماره تماس:    
مشخصات حوزه تحت پوشش
9-جهت اخذ خدمات به کدام واحد اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی مراجعه نموده اید؟ *  
10-آیا از نحوه ارائه خدمات راضی هستید؟    
11-آیا خدمت مورد نظر شما رموعد مقرر انجام شده است؟
12-علت مراجعه مکرر به دستگاه چه بوده؟    
13-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
14-درصورت عدم رضایت علت آن را بنویسید؟    
15-چنانچه درخواستی خلاف مقررات ازشما شده است،لطفا آن را مرقوم فرمایید؟    
16-به منظور تشویق همکاران و با هدف رضایت و تکریم ارباب رجوع خواهشمنداست نام همکارانی که شما را در رسیدن به خدمت موردنظر یاری فرموده اند بیان نمایید؟    
17-اگر پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی دارید،مرقوم نمایید: