پرسش وپاسخ

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!

پرسش های متداول

رسانه های دیجیتال
برای پیگیری و دریافت مجوزهای رسانه های دیجیتال (نرم افزار ، تلفن همراه ، بازی های رایانه ای ، پایگاه های اینترنتی و... ) به کجا مراجعه کنم ؟
می توانید با مراجعه به سامانه رسانه های دیجیتال به آدرس saramad.ir  اطلاعات بیشتر را کسب نمایید.
آموزشگاه های هنری
برای دریافت مجوز آموزشگاه های هنری ، سینمایی ، تئاتر ، موسیقی ، گریم و... یا دریافت کارت صلاحیت تدریس در رشته های هنری چه مراحلی را باید طی کنم ؟ صدور این قبیل مجوزها در حیطه وظایف معاونت هنری این اداره کل تعریف شده است . می توانید با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی این اداره کل که لینک آن در صفحه اصلی این پایگاه قراردارد پیگیری نمایید
کانون آگهی و تبلیغات
١. برای دریافت مجوز کانون آگهی و تبلیغات ، کارت خبرنگاری ، نشریه چاپی یا الکترونیک به کجا مراجعه کنم ؟ مراجعه به سایت  e-rasaneh.ir اطلاعات تکمیلی و نحوه دریافت را مشاهده نمایید.
مجوز موسسه فرهنگی
چگونه مجوز موسسه فرهنگی بگیریم؟

برای گرفتن مجوزمی توانید به قسمت راهنمای مراجعان در سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایید.