ربع قرن تلاش
 18 اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد گرامی باد.