به منظور تقویت و آفرینش های فرهنگی و هنری و رسانه ای، بهبود و ارتقای بهره وری نظام های حمایتی و نظارتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،افزایش اعتماد عمومی و به استناد سیاست های کلی نظام اداری کشور و ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بخش شفاف سازی در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ایجاد گردیده است.

 


 

 

محورهای شفاف سازی


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷