بانک اطلاعات ناشران
  بانک اطلاعاتی چاپخانه ها
  بانک اطلاعات موسسات
بانک اطلاعات کتابفروشی های اصفهان
اسامی ومشخصات روزنامه ها اصفهان دی 1397
آمار آگهی های دولتی از ابتدای سال لغایت سی ام آبان 97 
 آمار آگهی های دولتی استان اصفهان از ابتدای سال لغایت بیست وهشت اسفند1396
 اسامی کانون‌های آگهی و تبلیغات استان اصفهان- دی ماه 97
لیست  اعضای شوراهای تخصصی و کمیته های تصمیم گیری تبلیغات دی ماه 1397 
لیست نشریات الکترونیک - برخط (خبرگزاری ها-پایگاههای خبری) و غیر برخط بر اساس حروف الفبا، دی ماه 1397 
لیست نشریات چاپی استان اصفهان دی ماه 1397 
لیست نمایندگی نشریات و خبرگزاری های فعال در استان اصفهان-دی 97 
لیست هفته نامه های استان بر اساس حروف الفبا دی 1397 
انجمن ها و تشکل های مطبوعاتی دارای مجوز حوزه تبلیغات استان اصفهان 
 انجمن ها و تشکل های مطبوعاتی دارای مجوز حوزه مطبوعات و رسانه های استان اصفهان
 اسامی چاپخانه‌های فعال استان اصفهان-دی ماه 97
 کتاب فروشی‌های دارای پروانه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان- دی 97
 لیست انجمن‌های ادبی شناسنامه دار استان اصفهان- دی ماه 97
لیست موسسات فرهنگی هنری فعال استان اصفهان- دی ماه 97 
لیست ناشران فعال استان اصفهان- دی ماه 97 
لیست مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان- دی ماه97 
استودیوهای صداگذاری و صدابرداری دارای مجوز استان اصفهان- آذر 1397 
 آموزشگاه‌های آزاد موسیقی استان اصفهان- دی 1397
وضعیت سینماهای استان در سال 1397
شرکت های تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی دارای مجوز- آذر 1397