فهرست آخرین مجوزهای فرهنگی و هنری صادره از اداره کل فرهنگ و ارشاد سلامی استان اصفهان

در این بخش، فهرست آخرین مجوزهای صادره اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان از ابتدای سال 1398 تا کنون قرار می‌گیرد. علاقهمندان برای مشاهده فهرست کامل مراکز دارای مجوز از این ادارهکل در سطح استان باید به این صفحه مراجعه نمایند.

معاونت امور فرهنگی و رسانه