درخواست اجرای صحنه ای موسیقی

به آگاهی می رساند  کلیه درخواست های اجرای صحنه ای موسیقی به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) و تنها از طریق سامانه دریافت می گردد. بدیهی است تمامی شرکت های تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی فعال در استان می توانند درخواست های خود را طبق زمانبندی و شرایط اعلام شده در سامانه، بارگذاری نمایند.

 

تذکر : سامانه برای پذیرش درخواست های اجرای صحنه ای موسیقی تنها برای درخواستهای موسیقی سنتی در سالنهای کوچک خارج از سهمیه اجرا در اسفند ماه 1398 از تاریخ 30بهمن  تا 2 اسفند ماه 98 به مدت 2 روز فعال می باشد.

 

نتیجه تصویری برای آیکون هشداردر راستای تکلیف اخذ و واریز مبلغ 10درصد از بهای فروش بلیت اجراهای صحنه ایی موسیقی در 9 کلان شهر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شایسته است نسبت به  محاسبه مبالغ مربوط به هریک از اجراهای صحنه ایی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهر اصفهان، بر اساس گزارش گیری از حسابداری سایت و واریز آن به حساب شماره 4001000901027392خزانه نزد بانک ملی شماره شبای IR150100004001000901027392 با شناسه واریزحساب 390026182140182001111111127392اقدام نموده و رسید آن را به همراه اسناد مثبته حسابداری سایت به این اداره کل تحویل نمایید.

بدیهی است صدور هرگونه مجوز برای اجراهای آتی شرکت، منوط به واریز مالیات یاد شده و تسویه حساب کلیه اجراها می باشد.


(تاریخ پیشنهادی اجرا الزاما میبایست در بازه زمانی یکم تا سی ام ماه باشد.)

شرایط :

1-    هر یک از شرکت های تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی می توانند در بازه های زمانی اعلام شده بر اساس نوبت اجراتنهانسبت به  ثبت یک پرونده در این سامانه اقدام نمایند.

2-    کلیه درخواست ها باید در سربرگ شرکت متقاضی و حاوی شماره و تاریخ درخواست و همچنین ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت باشد.

3-    کلیه فرم ها و مستندات مربوط به درخواست های اجرای صحنه ای می بایست در قالب یک فایل با با پسوند pdf و حداکثر حجم 10 مگابایت در سامانه بارگذاری شود.

شیوه نامه اجرای صحنه ای موسیقی
فرم های مورد نیاز را ازاینجا دانلود کنید

    4-    به درخواست های ناقص و یا خارج از قوانین اعلام شده ترتیب اثر داده نمی شود.

5-    سامانه طبق زمانبندی اعلام شده ، فعال خواهد بود و پس از آن ثبت درخواست ، ممکن نمی باشد.

6-    پاسخگویی به درخواست های ثبت شده تنها از طریق ارائه کدپیگیری که در پایان فرآیند ثبت نام به متقاضی ارائه می شود، انجام می گردد.

نکته : شایان ذکر است متقاضیان مي بایست دقت لازم را در هنگام ثبت درخواست به عمل آورند. بدیهی است پس از ثبت تقاضا ، هیچگونه تغییری در تاریخ اجرا ، خواننده ، سالن اجرا ، گروه موسیقی و ...  امکان پذیرنخواهد بود.


دایره کلیه قوانین و مقررات را به دقت مطالعه نموده و می پذیرم.