درخواست اجرای صحنه ای موسیقی

به آگاهی می رساند  کلیه درخواست های اجرای صحنه ای موسیقی به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) و تنها از طریق سامانه دریافت می گردد. بدیهی است تمامی شرکت های تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی فعال در استان می توانند درخواست های خود را طبق زمانبندی و شرایط اعلام شده در سامانه، بارگذاری نمایند.

 

تذکر : سامانه برای پذیرش درخواست های اجرای صحنه ای در آبان ماه 1398 تنها از تاریخ 25 مهر ماه 98 به مدت 3 روز فعال می باشد.

 

نتیجه تصویری برای آیکون هشداردر راستای تکلیف اخذ و واریز مبلغ 10درصد از بهای فروش بلیت اجراهای صحنه ایی موسیقی در 9 کلان شهر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شایسته است در اسرع وقت نسبت به  محاسبه مبالغ مربوط به هریک از اجراهای صحنه ایی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهر اصفهان، بر اساس گزارش گیری از حسابداری سایت و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک ملی شماره شبای IR150100004001000901027392 اقدام نموده و رسید آن را به همراه اسناد مثبته حسابداری سایت به این اداره کل تحویل نمایید.

بدیهی است صدور هرگونه مجوز برای اجراهای آتی شرکت، منوط به واریز مالیات یاد شده و تسویه حساب کلیه اجراها می باشد.


شرایط :

1-    هر یک از شرکت های تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی می توانند در بازه های زمانی اعلام شده نسبت به ثبت یک پرونده در این سامانه اقدام نمایند.

2-    کلیه درخواست ها باید در سربرگ شرکت متقاضی و حاوی شماره و تاریخ درخواست و همچنین ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت باشد.

3-    کلیه فرم ها و مستندات مربوط به درخواست های اجرای صحنه ای می بایست در قالب یک فایل با با پسوند pdf و حداکثر حجم 10 مگابایت در سامانه بارگذاری شود.

شیوه نامه اجرای صحنه ای موسیقی
فرم های مورد نیاز را ازاینجا دانلود کنید
 
 
 
          
 
 

    4-    به درخواست های ناقص و یا خارج از قوانین اعلام شده ترتیب اثر داده نمی شود.

5-    سامانه طبق زمانبندی اعلام شده ، فعال خواهد بود و پس از آن ثبت درخواست ، ممکن نمی باشد.

6-    پاسخگویی به درخواست های ثبت شده تنها از طریق ارائه کدپیگیری که در پایان فرآیند ثبت نام به متقاضی ارائه می شود، انجام می گردد.

نکته : شایان ذکر است متقاضیان می بایست دقت لازم را در هنگام ثبت درخواست به عمل آورند. بدیهی است پس از ثبت تقاضا ، هیچگونه تغییری در تاریخ اجرا ، خواننده ، سالن اجرا ، گروه موسیقی و ...  امکان پذیرنخواهد بود.


دایره کلیه قوانین و مقررات را به دقت مطالعه نموده و می پذیرم.