• درخواست اجرای صحنه ای موسیقی

به آگاهی می رساند از اسفندماه سال جاری کلیه درخواست های اجرای صحنه ای موسیقی به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) و تنها از طریق سامانه دریافت می گردد. بدیهی است تمامی شرکت های تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی فعال در استان می توانند درخواست های خود را طبق زمانبندی و شرایط اعلام شده در سامانه ، بارگذاری نمایند.

تذکر : سامانه برای پذیرش درخواست های اجرای صحنه ای درشهریور ماه 1398 صرفا از تاریخ 15 مرداد ماه 98به مدت3 روز فعال می باشد.

شرایط :

1-    هر یک از شرکت های تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی می توانند در بازه های زمانی اعلام شده نسبت به ثبت یک پرونده در این سامانه اقدام نمایند.

2-    کلیه درخواست ها باید در سربرگ شرکت متقاضی و حاوی شماره و تاریخ درخواست و همچنین ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت باشد.

3-    کلیه فرم ها و مستندات مربوط به درخواست های اجرای صحنه ای می بایست در قالب یک فایل با با پسوند pdf  و حداکثر حجم 10 مگابایت در سامانه بارگذاری شود.

شیوه نامه اجرای صحنه ای موسیقی
فرم های مورد نیاز را ازاینجا دانلود کنید
          

    4-    به درخواست های ناقص و یا خارج از قوانین اعلام شده ترتیب اثر داده نمی شود.

5-    سامانه طبق زمانبندی اعلام شده ، فعال خواهد بود و پس از آن ثبت درخواست ، ممکن نمی باشد.

6-    پاسخگویی به درخواست های ثبت شده تنها از طریق ارائه کدپیگیری که در پایان فرآیند ثبت نام به متقاضی ارائه می شود، انجام می گردد.

نکته : شایان ذکر است متقاضیان می بایست دقت لازم را در هنگام ثبت درخواست به عمل آورند. بدیهی است پس از ثبت تقاضا ، هیچگونه تغییری در تاریخ اجرا ، خواننده ، سالن اجرا ، گروه موسیقی و ...  امکان پذیرنخواهد بود.

 


دایره کلیه قوانین و مقررات را به دقت مطالعه نموده و می پذیرم.